‘Keeping safe online’ update 15 July 2021

‘Keeping safe online’ update 15 July 2021

 

‘Keeping safe online’ update 15 July 2021 Diweddariad ‘Cadw’n ddiogel ar-lein’ 15 Gorffennaf 2021
Stay true to yourself online

We can all fall in to the trap of comparing our lives to others. Don’t be fooled by the filter!

 

Visit the our page for practitioners, families and young people about self-esteem and social media on ‘Keeping safe online’.

Byddwch yn driw i chi’ch hun ar-lein

Mae pawb yn gallu mynd i’r fagl o gymharu eu bywydau â bywydau pobl eraill. Peidiwch â gadael i’r hidlydd eich twyllo!

 

Ewch i’n tudalen ar gyfer ymarferwyr, teuluoedd a phobl ifanc ynglŷn â hunan-barch a’r cyfryngau cymdeithasol ar ‘Cadw’n ddiogel ar-lein’.

App reviews from Net Aware

The latest Net Aware app reviews for Signal, Omegle, Netflix, Among Us and Honk are now available for parents and carers bilingually on Hwb

Adolygiadau apiau Net Aware

Mae adolygiadau apiau diweddaraf Net Aware ar gyfer Signal, Omegle, Netflix, Among Us and Honk ar gael nawr i rieni a gofalwyr ar Hwb

New Thinkuknow resources available bilingually on Hwb

Lesson plans and activities for 4-7 year olds and 8-10 year olds to develop knowledge, skills and the confidence to stay safe online.

Adnoddau newydd Thinkuknow ar gael yn ddwyieithog ar Hwb

Cynlluniau gwersi a gweithgareddau ar gyfer plant 4-7 oed a dysgwyr 8-10 oed i ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a’r hyder i gadw’n ddiogel ar-lein.